T.H.I. Tender Auction

NGƯờI MUA CÓ THể KIểM TRA MÁY NGAY TạI KHO BÃI CủA THI.
Đấu giá tender, là hình thức đấu giá dành cho những khách hàng thích hình thức đấu giá truyền thống

How to Participate in the T.H.I. Tender Auction

Để tham gia đấu giá khách hàng cần phảicó thẻ hội viên của THI

STEP1 Registration
arrow Hòan tất đơn đăng ký tham gia đấu giá và fax về số fax được đăng trên mẫu đơn image

STEP2 Check in on the Auction Day
arrow Tất cả những gì khách hàng cần khi làm thủ tục vào ngày đấu giá là thẻ hội viên của THI. XIN VUI LÒNG ĐừNG QUÊN MÀN THEO VÀO NGÀY ĐấU GIÁ image

STEP3 Bidding
arrow GIÁ CÓ THể ĐƯợC ĐặT TạI HộI TRƯờNG ĐấU GIÁ CủA THI BằNG CÁCH ĐIềN VÀO MẫU ĐƠN VÀ Bỏ VÀO THÙNG TạI THI image

STEP4 Successful Bid
arrow THI Sẽ CÔNG Bố CHO KHÁCH HÀNG KếT QUả ĐấU GIÁ BÀNG THƯ TRONG VÒNG 2 NGÀY SAU KHI ĐấU GIÁ KếT THÚC

STEP5 Payment and Delivery
Payment
SAU KHI ĐấU GIÁ KếT THÚC, HÓA ĐƠN Sẽ ĐƯợC GửI BởI Bộ PHậN Kế TÓAN, TIềN THANH TÓAN PHảI ĐƯợC CHUYểN VÀO TÀI KHỏAN NHƯ ĐÃ CHỉ ĐịNH TRƯớC THờI HạN CUốI. KHI TIềN THANH TÓAN ĐÃ ĐƯợC NHậN, MÁY CÓ THể ĐƯợC GIAO.

Transportation
Vận chuyển nội địa và xuất khẩu:
Xin vui kòng liên hệ bộ phận giao nhận để nhận được chi tiết về chi phí vận chuyển nội địa cũng như xuất khẩu. Bộ phận giao nhận rất vui lòng phục vụ quí khách trong thời gian sớm nhất.

GIAO HÀNG NộI ĐịA:
Máy có thể được giao tại địa điểm được công bố trong phần thông tin về thiết bị. Xin chú ý rằng, máy có thể ở bất cứ nơi đâu trên khắp nước Nhật, vì vậy khách hàng cần kiểm tra kĩ trước khi nhận xe. Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với bộ phận giao nhận.


T.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Japan, Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020