Announcement


 
【Chú ý】
1.
Đối với khách hàng lần đầu tiên tham gia đấu giá trực tiếp qua Goofee, quí khách cần điền vào mẫu đăng ký và cần được xác nhận và đồng ý của T.H.I
2.
Lệnh đặt giá chỉ được chấp nhận bằng hình thức đấu giá trực tiếp qua Goofee, bằng Fax và đặt giá trên trang web. Xin chú ý rằng giá sẽ không được chấp nhận tại trung tâm đấu giá T.H.I Yokohama
3.
Những qui định và điều lệ đấu giá trực tiếp Goofee sẽ tuân thủ theo điều lệ đấu giá Assetline qua internet.
“Qui định và điều lệ đấu giá”.

<Goofee-Bid Trial Bids>
Thứ 3, 29 Tháng 3 16:00 – 17:00
Xin bấm vào đây để vào Goofee Danh sách máy đấu giá vẫn còn được tiếp tục cập nhật

Với những khách hàng lần đầu tiên đấu giá bằng Goofee, xin vui lòng tham gia phiên đấu giá thử này để kiểm tra phần mềm, cũng như chứng thực trên máy tính.
AUCTION TERMS AND CONDITION
REGISTRATION FORM
FAX BID FORM
T.H.I. Auction FAX center
  auciton list(PDF)
 


T.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020