Tender Auction Announcement

Tender Auction


AUCTION TERMS AND CONDITION
REGISTRATION FORM
FAX BID FORM
T.H.I. Auction FAX入札受付センター
 
Danh sách máy đấu giá vẫn tiếp tục được cập nhật


Information
* Đấu Giá Tender    
Hạn chót thanh toán -
Có thể mua xe tới ngày -
Hạn chót nhận xe -T.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020