Special Video Auction Information

Hình thức đấu giá tương tự như với đấu giá T.H.I Premier Auction Đấu giá sử dụng hệ thống đấu giá không dây, được tổ chức tại hội trường đấu giá của T.H.I. Từng thiết bị một sẽ được đăng đấu giá.
Khách hàng có thể kiểm tra chi tiết kỷ thuật cũng như hình ảnh được chiếu trên màn hình đấu giá tại hội trường.
Đấu giá Special Auction có qui mô nhỏ hơn T.H.I Premier Auction. Special Auction sẽ được tổ chức vào những tháng không tổ chức Premier Auction. Cách thức tham gia Specail Auction giống với cách thức tham gia T.H.I Premier auction.

Đấu Giá PremierT.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020