Thông Tin Về Đấu giá LIGA(Goofee)

LIGA “ Live Internet Goofee Auction” là một hình thức đấu giá trực tuyến, mà giá được đặt lệnh thông qua việc sủ dung hệ thống Goofee-Bid, đây là hệ thống thường được sử dụng trong các kỳ đấu giá video, Goofee-bid giúp khách hàng có thể đặt giá tại văn phòng hay nhà của mình.
Khách hàng có thể tham gia đấu giá này ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có một đường truyền
Internet. Hội viên assetline cũng có thể tham gia đấu giá này.

Introduction to Goofee

Làm thế nào có thể tham gia LIGA (Goofee)

Để tham gia vào đấu giá này, khách hàng cần điền vào mẫu đơn và được chập nhận bởi T.H.I

Bước 1 Đăng ký
Down Arrow Điền vào mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá LIGA va fax về số đã in trên mẫu đơn image

Bước 2: Tham gia lần đấu giá thử
Down Arrow Cài đặt hệ thống Goofee và tham gia lần đấu giá thử đã được thông báo trước để chắc chắn rằng hệ thống họat động tốt
Image

Bước 3 Đấu giá
Down Arrow Đăng nhập vào Goofee trước giờ đấu giá bắt đầu.
Kiểm tra chi tiết trên màn hình và bắt đầu đặt giá.
Máy sẽ được bán cho khách hàng trả giá cao nhất
Image

Bước 4 Thanh Toán và Giao Hàng
Thanh Toán
Sau khi đấu giá kết thúc, hóa đơn sẽ được gửi tới khách hàng, số tiền trên hóa đơn phải được thanh tóan tới tài khỏan đã được thông báo trước hạn chót thanh tóan. Khi chúng tôi đã nhận được thanh tóan của khách hàng thì máy và thiết bị sẽ được giao.

Vận chuyển
Máy được giao tại kho đã được thông báo chi tiết trên trang web của THI. Quí khách hàng chú ý đến địa điểm giao hàng, vì máy có thể ở bất cứ nơi nào trên khắp nước Nhật, vì vậy khách hàng cần kiểm tra kỷ trước khi nhận xe. Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với bộ phận giao nhận của chúng tôi.


T.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
Daikoku4-31, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020