Privacy Policy

Các qui định của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân
 
Một Thu thập và sử dụng những thông tin mang tính chất cá nhân
  Những thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng chỉ cho những mục đích đã được thông báo trước
Việc sử dụng nhũng thông tin cá nhân sẽ không ngòai những mục đích đã được thông báo ban đầu
   
Hai Quản lý và bảo vệ các thông tin cá nhân
  Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp cũng như chào bán những thông tin cá nhân nếu như không được sự cho phép của khách hàng
Hơn thế nữa, chúng tôi hòan tòan có trách nhiệm với việc ngăn chặn những truy cập bất hợp pháp; đánh cấp, rò rỉ, tiêu hủy, làm sai lệch những thông tin được lưu trữ trên hệ thống.
   
Ba Sự tuân thủ
  Công ty sử dụg những thông tin cá nhân một cách chân thật theo đúng những qui định của công ty cũng như theo đúng khuôn khổ của những qui định pháp luật
   
Bốn Tiếp tục cải tiến trong việc bảo vệ và quản lí các thông tin cá nhân
  Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến trong việc quản lý cũng như bảo vệ thông ti cá nhân của khách hàng
 
October 1st 2006
T.H.I. Corp.
CEO Goro Kawaguchi


T.H.I. CORP. (TRADING HEAVY-EQUIPMENT INITIATIVE) www.thi-corp.com
4-31 Daikoku, Tsurumi, Yokohama, Kanagawa, Mã býu ðiện: 230-0053
Ðiện thọai:+81-45-508-2000 Fax: +81-45-508-2020