Anytime AssetLine

Anytime AssetLine Schedule

Coming Soon

“ Đấu giá AssetLine Hàng ngày” là đấu giá với giá khởi điểm tăng dần

Mỗi máy sẽ có thời gian đấu giá khác nhau. Đó là lý do tại sao THI luôn cập nhật máy móc liên tiếp đối với đấu giá này!